Metropolitní spolupráce je o krok blíž k institucionalizaci

7. 10. 2021 Markéta Novotná

Bez popisku

V současné době se často hovoří o tzv. metropolitních oblastech, které představují organický funkční celek zahrnující jak jádrové město, tak i jeho přirozené zázemí. Tyto oblasti se vyznačují silnými denními vazbami na jádrové město, například v podobě dojížďky za prací či službami. V jádru města se přitom koncentrují různé ekonomické aktivity, ale i související problémy, které je nutné řešit integrovaným způsobem. Za tímto účelem bývá zjišťována ochota obcí v přirozeném zázemí k formálnější metropolitní spolupráci. Spolupráce obcí je však stále významně limitována finančními aspekty a požadavky na zachování základních samosprávných kompetencí.

Problematikou metropolitní spolupráce se v rámci projektu "Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor ke zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech" zabývá také řešitelský kolektiv složený z pracovníků Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a Oddělní řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna pod vedením Josefa Kunce a Petra Šašinky. Projekt, který uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky, probíhá od května roku 2020. Cílem projektu je zejména analyzovat a vyhodnotit motivace obcí k metropolitní spolupráci a její institucionalizaci a přispět k institucionalizaci meziobecní spolupráce v metropolitních oblastech přenositelné na národní úroveň.

„V českém prostředí zatím nebyla metropolitní spolupráce doposud ani náznakově institucionalizována, přestože je její význam zdůrazňován v mnoha rozvinutých zemích a rozvoj metropolitních regionů je v EU podporován i prostřednictvím nástroje ITI. Proto jsme rádi, že se podílíme na postupném převedení vybraných klíčových výsledků do aplikační praxe. “ říká Josef Kunc z ESF MU. Metropolitní spolupráce má přitom důležité implikace pro ekonomiku a společnost, strategické a územní plánování i celkový rozvoj regionů a měst.

Zásadní aktivitou projektu je mimo jiné uspořádání odborných diskusních workshopů, jejichž výstupy slouží k rozpracování metodiky pro iniciaci institucionalizace metropolitní spolupráce prostřednictvím vzniku metropolitní rozvojové platformy. V budově Ekonomicko-správní fakulty se tak 27. května 2021 sešlo osmnáct odborníků z řad akademiků, politiků i praktiků z území. Své zastoupení zde měla Masarykova univerzita, dále Univerzita Karlova a Západočeská univerzita v Plzni, ale i Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Jihomoravský kraj nebo Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Nechyběli ani právníci, urbanisté, architekti a zástupci starostů obcí.

Bez popisku

Odborníci společně diskutovali variantní řešení možných forem institucionalizace metropolitní spolupráce. Debata směřovala zejména k problematice pilotní institucionalizace metropolitní spolupráce a k možnostem založení expertního veřejného subjektu zaměřeného na rozvoj Brněnské metropolitní oblasti. Hovořilo se o ukotvení tohoto veřejného subjektu v kontextu české právní legislativy, o jeho funkcích a službách, které by takový subjekt mohl poskytovat a byly vytipovány jeho možné právní formy.

Diskuse přinesla řadu zjištění, která bude řešitelský tým dále zpracovávat a vyhodnocovat. Již teď je zřejmé, že další vývoj v podobě konkrétních možných forem a funkcí metropolitní instituce koordinující meziobecní spolupráci budou výzkumníci společně s aplikačními garanty z Magistrátu města Brna a MMR ČR představovat odborníkům na druhém diskusním workshopu, který je plánovaný na čtvrtek 4. listopadu 2021. Závěry projektu pomohou metodicky ukotvit institucionalizaci metropolitní spolupráce a přiblížit se tak příkladům dobré praxe metropolitního rozvoje a plánování v Západní Evropě.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.