Manuál učitele

Manuál učitele je přehledný oficiální průvodce akademického pracovníka na Ekonomicko-správní fakultě MU. Manuál obsahuje výčet jednotlivých problémů v abecedním pořadí; rozkliknutím hesla se Vám zobrazí základní popis problému s návodem na jeho řešení. Důležitou součástí textu jsouklikatelné odkazy, které vedou k aktuálně platným závazným formálním dokumentům (vnitřním předpisům a vnitřním řídícím aktům univerzity i fakulty), jež danou problematiku na fakultě momentálně upravují.

Manuál učitele také plní funkci oficiálního výkladu jednotlivých vnitřních předpisů fakulty. Takto budete mít jistotu, že se o dané problematice dozvíte vše potřebné a aktuálně platné.

Manuál zaměstnance

Manuál zaměstnance je přehledný oficiální průvodce zaměstnance na Ekonomicko-správní fakultě MU. Manuál obsahuje výčet jednotlivých problémů v abecedním pořadí; rozkliknutím hesla se Vám zobrazí základní popis problému s návodem na jeho řešení. Důležitou součástí textu jsou klikatelné odkazy, které vedou k aktuálně platným závazným formálním dokumentům (vnitřním předpisům a vnitřním řídícím aktům univerzity i fakulty), jež danou problematiku na fakultě momentálně upravují.

Manuál zaměstnance také plní funkci oficiálního výkladu jednotlivých vnitřních předpisů fakulty. Takto budete mít jistotu, že se o dané problematice dozvíte vše potřebné a aktuálně platné.

Elektronizace administrativy

Telefonie

Veřejné zakázky

Kontaktní osobou pro tuto oblast je Ing. Ondřej Repík / Oddělení pro strategii a projektovou podporu.

TP, PO a BOZP

Podle platných zákonů jsou zaměstnanci povinni seznámit se s traumatologickým plánem (zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla, zkratka TP) a předpisy týkajícími se požární ochrany (zkratka PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Níže jsou uvedeny odkazy na soubory, v nichž jsou uvedeny podmínky TP, PO a BOZP na ESF MU.

Ostatní

GDPR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.