Manuál učitele

Manuál učitele je přehledný oficiální průvodce akademického pracovníka na Ekonomicko-správní fakultě MU. Manuál obsahuje výčet jednotlivých problémů v abecedním pořadí; rozkliknutím hesla se Vám zobrazí základní popis problému s návodem na jeho řešení. Důležitou součástí textu jsou klikatelné odkazy, které vedou k aktuálně platným závazným formálním dokumentům (vnitřním předpisům a vnitřním řídícím aktům univerzity i fakulty), jež danou problematiku na fakultě momentálně upravují.

Manuál učitele také plní funkci oficiálního výkladu jednotlivých vnitřních předpisů fakulty. Takto budete mít jistotu, že se o dané problematice dozvíte vše potřebné a aktuálně platné.

Manuál zaměstnance

Manuál zaměstnance je přehledný oficiální průvodce zaměstnance na Ekonomicko-správní fakultě MU. Manuál obsahuje výčet jednotlivých problémů v abecedním pořadí; rozkliknutím hesla se Vám zobrazí základní popis problému s návodem na jeho řešení. Důležitou součástí textu jsou klikatelné odkazy, které vedou k aktuálně platným závazným formálním dokumentům (vnitřním předpisům a vnitřním řídícím aktům univerzity i fakulty), jež danou problematiku na fakultě momentálně upravují.

Manuál zaměstnance také plní funkci oficiálního výkladu jednotlivých vnitřních předpisů fakulty. Takto budete mít jistotu, že se o dané problematice dozvíte vše potřebné a aktuálně platné.

Elektronizace administrativy

Telefonie

Veřejné zakázky

Kontaktní osobou pro tuto oblast je Ing. Ondřej Repík / Oddělení pro strategii a projektovou podporu.

TP, PO a BOZP

Jak se zachovat v případě vyhlášení požárního poplachu?

  • Vyučující přeruší výuku a sdělí studentům, že je nutné opustit budovou. Usměrňují studenty na nejbližší schodiště. Všechna schodiště jsou úniková a východy z budovy jsou v případě požáru automaticky otevřeny.
  • Vedoucí pracovišť (či jejich zástupci) řídí evakuaci podřízených zaměstnanců.
  • Není možné používat výtahy. Ty automaticky sjedou do 1. patra a zde zůstanou.
  • V případě, že se v učebně či na pracovišti nachází hendikepovaná osoba, je nutné informaci o místě jejího pohybu (učebna, kancelář, patro) sdělit na Ohlašovně požárů (vrátnici), aby zasahující jednotka hasičů provedla její přednostní evakuaci.
  • Evakuace musí být provedena tak, aby byla záruka, že v budově nikdo nezůstal.
  • Respektovat pokyny požární hlídky (pracovníci Správy budov) a zasahujících hasičů.
  • Evakuovaní zaměstnanci fakulty, studenti a ostatní osoby, které se nacházely v objektu fakulty, se shromažďují na travnaté ploše u parkoviště fakulty („u lípy“), tak aby nebránili zásahu hasičů a vyčkají na další pokyny požární hlídky či hasičů.
  • V případě vzniku úrazu evakuovaných osob zajistí zaměstnanec Informační služby (vrátnice) přivolání lékařské pomoci. Do příjezdu lékařské pomoci zajistí poskytnutí první pomocí proškolený zaměstnanec na poskytování první pomoci.

Podle platných zákonů jsou zaměstnanci povinni seznámit se s traumatologickým plánem (zásady první pomoci, důležitá telefonní čísla, zkratka TP) a předpisy týkajícími se požární ochrany (zkratka PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Níže jsou uvedeny odkazy na soubory, v nichž jsou uvedeny podmínky TP, PO a BOZP na ESF MU.

Ostatní

GDPR