Fakultní oddělení Centra výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky MU zaštiťuje projekt IS-techniků a E-techniků na univerzitě. Jednotlivá pracoviště na fakultách MU zajišťují uživatelskou podporu při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů. Vyučující i studenti MU se na techniky mohou obracet s dotazy týkajícími se elektronické podpory výuky (e-learningu) v IS MU, a to osobně (kancelář č. 003), telefonicky nebo e-mailem. Preferovaný je obecný e-mailový kontakt, kde je zajištěn zástup v případě nepřítomnosti.

Technici

Mgr. Veronika Háková

IS-technička

e‑mail:

Fakultní IS-technička zajišťuje zvýšení úrovně využívání IS MU a konzultace v oblasti používání IS MU na všech pracovištích Ekonomicko-správní fakulty.

Bc. Magdaléna Šimčíková

E-technička

telefon: 549 49 1773
e‑mail:

Fakultní E-technička zajišťuje elektronickou podporu výuky (e-learning) a jeho zavádění do IS MU.

IS-technici a e-technici se podíleli na realizaci projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení, který je spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR.

V letech 2009–2012 se e-technici podíleli na realizaci projektu Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT.

Jak Vám můžeme pomoci?

IS-technik poskytuje podporu administrativním pracovníkům, učitelům a studentům při používání IS. Např. v aplikacích:

Administrativní pracovníci:

Vyučující:

Studenti:


E-technik poskytuje podporu vyučujícím:

 • Vyslechne učitelovu představu a doporučí/navrhne mu vhodné řešení v IS MU
 • Provede školení o možnostech e-learningu v IS MU
 • Odpovídá na dotazy učitele
 • Odpovídá na technické dotazy studentům učitele (učitel se nemusí zabývat tech. dotazy studentů)
 • Poradí, kam se má učitel obrátit s požadavkem nesouvisejícím s IS MU (se složitou konverzí mezi formáty word/HTML/pdf/…, s tvorbou obsahu kurzu apod.)
 • Poskytne servisní pomoc při skenování písemek, zkoušení studentů u počítačů přes IS MU

Na základě znalostí o administrativních procesech v těchto aplikacích Vám poskytneme podporu formou:

 • Školení pro skupinu uživatelů
 • Prezentace možností využívání administrativních agent IS MU
 • Konzultace (osobní, telefonické, emailové)
 • Vytvoření psané nápovědy či instrukce k používání aplikací
 • Doplnění stávající nápovědy v IS MU

Zpracujeme a předáme podněty Vývojovému týmu IS MU.

/do/rect/el/prezentace/osk2022/index.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.