Souvislost mezi kognitivními schopnosti, časovými preferencemi a osobnostními rysy

Kód projektu
MUNI/A/1130/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Výzkum zkoumá, jak kognitivní a nekognitivní schopnosti souvisí s ekonomickými preferencemi. Kognitivní schopnosti jsou ucelenou strukturu schopností (pozornost, paměť, inteligence apod.), které jsou vzájemně propojeny. Z dosavadní literatury vyplývá, že úroveň kognitivních schopností má vliv na rozhodování jednotlivců a může pozitivně i negativně ovlivnit jejich příjmy i budoucí ekonomické plánování. Úroveň kognitivních schopností však k celkovému pochopení jednotlivce a jeho rozhodnutí nestačí. Z tohoto důvodu se ve výzkumu zaměříme i na nekognitivní schopnosti. Ty se nejčastěji vyznačují osobnostními rysy, které jsou běžně měřeny Big Five testem. Tento test hodnotí následující osobnostní rysy – neurotismus, extraverzi, otevřenost, přívětivost a svědomitost. Osobností rysy jsou dalším faktorem, který charakterizuje celistvou individualitu konkrétního jednotlivce. Nicméně, v současné době však není zcela jasné, jak nekognitivní schopnosti souvisí s ekonomickými preferencemi. Ve výzkumu se zaměříme na časové a rizikové preference a v rámci experimentu účastníkům změříme úroveň kognitivních schopností pomocí sérií několika testů a jejich osobností rysy Big Five testem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.