Kryptoměny v účetních závěrkách obchodních společností a jejich vazba na finanční výkonnost (CCFS)

Kód projektu
MUNI/A/1059/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Kryptoměny představují ekonomicko-technologický fenomén dnešní doby využívaný nejen jako prostředek směny, ale také jako investiční či spekulativní aktivum. Obchodní společnosti k jejich vlastnictví mohou mít různé důvody a motivy, kupř. se mohou snažit dosahovat vyšší finanční výkonnosti. S ohledem na účetní zásady musejí obchodní společnosti (účetní jednotky) řešit jejich vhodné zachycení v účetnictví a vykázání v účetních závěrkách. Cílem projektu specifického výzkumu je zjistit a zhodnotit postoj obchodních společností v České republice ke kryptoměnám, množství jimi vlastněných kryptoměn, jejich důvody a motivy vedoucí k pořízení kryptoměn, dále zhodnotit možnosti účetního zachycení a vykázání kryptoměn v účetních závěrkách, zejména s ohledem na účetní zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a analyzovat vztah mezi vlastnictvím kryptoměn a ukazateli finanční výkonnosti obchodních společností.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.