Project information
Kryptoměny v účetních závěrkách obchodních společností a jejich vazba na finanční výkonnost (CCFS)

Project Identification
MUNI/A/1059/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Kryptoměny představují ekonomicko-technologický fenomén dnešní doby využívaný nejen jako prostředek směny, ale také jako investiční či spekulativní aktivum. Obchodní společnosti k jejich vlastnictví mohou mít různé důvody a motivy, kupř. se mohou snažit dosahovat vyšší finanční výkonnosti. S ohledem na účetní zásady musejí obchodní společnosti (účetní jednotky) řešit jejich vhodné zachycení v účetnictví a vykázání v účetních závěrkách. Cílem projektu specifického výzkumu je zjistit a zhodnotit postoj obchodních společností v České republice ke kryptoměnám, množství jimi vlastněných kryptoměn, jejich důvody a motivy vedoucí k pořízení kryptoměn, dále zhodnotit možnosti účetního zachycení a vykázání kryptoměn v účetních závěrkách, zejména s ohledem na účetní zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a analyzovat vztah mezi vlastnictvím kryptoměn a ukazateli finanční výkonnosti obchodních společností.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.