Arbitráž na evropských energetických burzách

Kód projektu
MUNI/A/0998/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se bude zaobírat možnostmi arbitráže na evropských
energetických burzách, jejich riziky a náklady s arbitráží spojenými. Byť jsou trhy spojovány a společně organizovány, stále mezi nimi zůstávají rozdíly, především cenové. Přesuny mezi jednotlivými trhy mají svá pravidla a limity. Na základě zkoumání jednotlivých závislostí a možností přeshraničního transferu bude navržen model pro možnou arbitráž.

Publikace

Počet publikací: 2