Arbitráž na evropských energetických burzách

Project Identification
MUNI/A/0998/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se bude zaobírat možnostmi arbitráže na evropských
energetických burzách, jejich riziky a náklady s arbitráží spojenými. Byť jsou trhy spojovány a společně organizovány, stále mezi nimi zůstávají rozdíly, především cenové. Přesuny mezi jednotlivými trhy mají svá pravidla a limity. Na základě zkoumání jednotlivých závislostí a možností přeshraničního transferu bude navržen model pro možnou arbitráž.