Redistribuční dopady realizovaných veřejných politik (Redistribuce2017)

Kód projektu
MUNI/A/0996/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Jedná se o studentský výzkumný projekt, kdy studenti (převážně doktorandi) realizují výzkumy v rámci svého Ph.D. studia v součinnosti se svými školiteli a ostatními akademickými pracovníky. Jedná se o zastřešující projekt, jehož společnou osou je otázka redistribuční spravedlnosti veřejných politik. Projekt navazuje na úspěšné minulé projekty (projekty MUNI/A/0789/2012, MUNI/A/0784/2013, MUNI/A/1232/2014 a MUNI/A/1047/2015), kdy se věnuje (nikoliv výlučně) následujícím politikám: důchodová, daňová a rodinná. Hlavním cílem projektu je analyzovat, jaké jsou distribuční dopady vybraných veřejných politik a posoudit, nakolik jsou tyto dopady v souladu s předpoklady tvůrců politik. Rozšiřujícím aspektem tohoto projektu je otázka efektivnosti dosahování cílů politik a to jak z pohledu různých nástrojů (daňové versus dávkové), tak z pohledu poskytovatele (vládní, nevládní organizace).

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.