Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje

Autoři

VITURKA Milan

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politická ekonomie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.822
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.822
Obor Ekonomie
Klíčová slova regional development - business environment - innovative potential - human resources - integration - competitiveness
Popis V příspěvku jsou prezentovány základní informace o nové teorii nazvané integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje. Tato teorie byla verifikována na příkladě České republiky a jejími základními komponentami jsou kvalita podnikatelského prostředí (KPP), inovační potenciál firem (IPF) a využití lidských zdrojů (VLZ) a lze ji popsat následujícím způsobem: zlepšování regionální KPP stimuluje rozvoj podnikatelských aktivit s pozitivními vlivy na VLZ a tvorbu inovací. Tím generované synergické efekty prohlubují územní integraci ekonomiky a zvyšují regionální konkureneceschopnost, čímž jsou vytvářeny základní předpoklady pro dlouhodobě udržitelný regionální rozvoj. Platnost teorie byla potvrzena na základě statistického posouzení hypotéz o silné závislosti KPP a HDP a závislosti KPP na hierarchické pozici regionů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.