Asambláž „Bydlení především": příklad projektu „Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi bez domova" ve městě Brně

Autoři

KUBALA Petr ČERNÁ Eliška RIPKA Štěpán KRČÁL Ondřej STANĚK Rostislav

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis / Czech Sociological Review
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.proquest.com/docview/2827987670?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
Doi http://dx.doi.org/10.13060/csr.2023.025
Klíčová slova urban assemblages; families; homelessness; Housing First; randomised controlled trial
Přiložené soubory
Popis Na příkladu projektu Rapid Re-Housing si tento článek klade za cíl otevřít obecnější společensko-vědní debatu v kontextu kritických diskusí o ukončení bezdomovectví v České republice. Zároveň se snaží zpřesnit využití konceptu „městských asambláží“ v sociologickém a antropologickém výzkumu. V letech 2016–2018 byl v Brně pilotován projekt Rapid Re-Housing. Jeho cílem bylo ubytovat 50 rodin v bytové nouzi v obecních bytech a poskytovat sociální podporu formou intenzivního case managementu. Projekt zahrnoval randomizovanou kontrolovanou studii a kvalitativní hodnocení. Tento výzkum ukázal, že efekty intervence byly u velké většiny sledovaných ukazatelů pozitivní, přičemž u některých intervenčních rodin došlo k významným změnám v jejich finanční situaci. Diskutováním o dopadech brněnské asambláže „Bydlení především“ reagujeme na výhrady, které zazněly k praxi programů „Bydlení především“. Své odpovědi zde zakládáme na empirických datech a konceptu ‚vztahů externality‘ a ukazujeme, že i projekty založené na řešení ‚pouze jedné složky‘ mohou iniciovat širší socio-materiální proměny současných společností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.