Technical knowledge as a factor of success on the labour market

Název česky Technické znalosti jako faktor uplatnitelnosti na trhu práce
Autoři

FRÁNKOVÁ Šárka

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova technical knowledge education regional innovation strategies labour market
Popis V konceptu znalostní ekonomiky hraje vzdělání klíčovou roli. V dnešní době mají žáci a studenti obrovské možnosti ve výběru oboru studia a záleží pouze na nich, jaké vzdělání získají. Zároveň je však nesmírně důležité zajisti soulad na trhu práce, jelikož nízká nezaměstnanost je základním požadavkem úspěšného ekonomického rozvoje. V České republice a potažmo v celé Evropské unii existuje problém nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce. Zatímco zaměstnavatelé vyhledáv ají technicky vzdělané pracovníky, absolventi ve velké míře nabízejí humanitně zaměřené znalosti. Zároveň je nepochybné, že technické znalosti maj í velký potenciál pro inovace, a proto je důležité povzbudit a motivovat děti a studenty k získávání technický ch znalostí a k participaci na výzkumu a vývoji. S využitím zpracovaných studií, analýz a regionálních inovačních strategií krajů ČR demonstruje příspěvek problém nesouladu na trhu práce a přibližuje cesty, jakými se regiony České republiky snaží tento pro blém zmírnit
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.