The Competitiveness Index of Czech Regions

Název česky Index konkurenceschopnosti českých regionů
Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://acta.mendelu.cz/pdf/actaun201563020693.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563020693
Obor Ekonomie
Klíčová slova competitiveness; composite indicator; Czech Republic; regional development; disparities; NUTS 3 regions
Popis Článek se zabývá konkurenceschopností regionů a možnostmi jejího měření prostřednictvím kompozitních indikátorů. Výhodou kompozitního indexu je, že shrnuje více dimenzí konkurenceschopnosti a výsledky je možné srozumitelně interpretovat veřejnosti. Cílem článku je na základě 3-faktorového modelu (3-Factor model) zhodnotit a porovnat konkurenceschopnost českých regionů. Hodnocení je provedeno prostřednictvím kompozitního indexu, který v sobě zahrnuje 14 dílčích ukazatelů. Tyto ukazatele jsou seskupeny do 3 skupin – faktorů vstupu (input factors), faktorů výstupu (output factors) a faktorů výsledku (outcome factors). Jednotlivé kraje České republiky jsou tak porovnány nejdříve dle faktorů a následně podle celkového skóre. Celkové skóre vyjadřuje konkurenceschopnost regionů ve vztahu ke konkurenceschopnosti České republiky jako celku. Hlavním hodnoceným rokem je rok 2012. Provedena byla také komparace ve srovnání s rokem 2008. Nejvíce konkurenceschopným regionem je Praha (ta si nevede dobře pouze u faktorů výstupu), vysoce konkurenceschopné jsou ale také kraje Jihomoravský, Středočeský a Plzeňský. Hodnocení ukázalo, že mezi nejméně konkurenceschopné regiony patří kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.