Informace o projektu
Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje (ESUR)

Kód projektu
MUNI/CORE/0699/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmět Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje zapadá do celouniverzitního základu Masarykovy univerzity (MU) tím, že naplňuje základní teze Strategického záměru MU 2021–2028 z pohledu zaměření výuky na udržitelný rozvoj jako nosný koncept MU a jeden z prioritních programů OSN, OECD i Evropské unie (EU).

Předmět nabízí systémový pohled na udržitelný rozvoj a jeho ekonomické souvislosti. Udržitelný rozvoj je vysvětlovaný jako rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální oblasti v souladu s nejnovějšími poznatky, politikami nadnárodních institucí, EU a České republiky a potřebami podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a občanů. Kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalita života, inovace aj.

Předmět je postavený na interdisciplinárním základu ekonomie zahrnujícím poznatky managementu, regionálního rozvoje, ekonomiky a finančního řízení podnikatelských subjektů, organizací a institucí veřejné správy a neziskových organizací a také občanů. Svým zaměřením poskytne studentům různých programů napříč Masarykovou univerzitou základní vhled do ekonomických souvislostí udržitelného rozvoje v různých oblastech.

Předmět bude vyučován v českém jazyce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.