Project information
Economic context of sustainable development (ESUR)

Project Identification
MUNI/CORE/0699/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmět Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje zapadá do celouniverzitního základu Masarykovy univerzity (MU) tím, že naplňuje základní teze Strategického záměru MU 2021–2028 z pohledu zaměření výuky na udržitelný rozvoj jako nosný koncept MU a jeden z prioritních programů OSN, OECD i Evropské unie (EU).

Předmět nabízí systémový pohled na udržitelný rozvoj a jeho ekonomické souvislosti. Udržitelný rozvoj je vysvětlovaný jako rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální oblasti v souladu s nejnovějšími poznatky, politikami nadnárodních institucí, EU a České republiky a potřebami podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a občanů. Kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalita života, inovace aj.

Předmět je postavený na interdisciplinárním základu ekonomie zahrnujícím poznatky managementu, regionálního rozvoje, ekonomiky a finančního řízení podnikatelských subjektů, organizací a institucí veřejné správy a neziskových organizací a také občanů. Svým zaměřením poskytne studentům různých programů napříč Masarykovou univerzitou základní vhled do ekonomických souvislostí udržitelného rozvoje v různých oblastech.

Předmět bude vyučován v českém jazyce.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.