Informace o projektu
Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Logo poskytovatele
Kód projektu
1613/2019
Období řešení
3/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo financí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo financí
Univerzita Karlova v Praze
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT/ECONOMIQUE ET CULTUREL DE CONQUES

Cílem projektu je posílení systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice a realizace přípravných činností souvisejících s návrhem nové právní úpravy tohoto systému.

Systém řízení a kontroly veřejných financí v České republice lze považovat za zastaralý a příliš formalistický. Dosavadní úsilí o reformu stávajícího systému řízení a kontroly veřejných financí bylo neúspěšné. Důvodem neúspěchu byl zejména nedostatek shody mezi zúčastněnými stranami ohledně hodnocení současného systému a jeho hlavních nedostatků.

V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • nezávislé odborné hodnocení stávajícího nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení k řešení zjištěných nedostatků;
  • získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí;
  • veřejné konzultace včetně zřízení odborné komise pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a příprava vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení;
  • cílená diskuze se zainteresovanými subjekty zaměřená na klíčové prvky nově navrženého systému řízení a kontroly veřejných financí,
  • vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.