Project information
Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Investor logo
Project Identification
1613/2019
Project Period
3/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Finance of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Ministry of Finance of the CR
Charles University
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT/ECONOMIQUE ET CULTUREL DE CONQUES

Cílem projektu je posílení systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice a realizace přípravných činností souvisejících s návrhem nové právní úpravy tohoto systému.

Systém řízení a kontroly veřejných financí v České republice lze považovat za zastaralý a příliš formalistický. Dosavadní úsilí o reformu stávajícího systému řízení a kontroly veřejných financí bylo neúspěšné. Důvodem neúspěchu byl zejména nedostatek shody mezi zúčastněnými stranami ohledně hodnocení současného systému a jeho hlavních nedostatků.

V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • nezávislé odborné hodnocení stávajícího nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení k řešení zjištěných nedostatků;
  • získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí;
  • veřejné konzultace včetně zřízení odborné komise pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a příprava vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení;
  • cílená diskuze se zainteresovanými subjekty zaměřená na klíčové prvky nově navrženého systému řízení a kontroly veřejných financí,
  • vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.