Analýza fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy

Logo poskytovatele
Autoři

HRŮZA Filip VALOUCH Petr BAKOŠ Eduard VODÁKOVÁ Jana PÁLENÍKOVÁ Markéta DVOŘÁKOVÁ Petra ŠŤASTNÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

www Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí
Přiložené soubory
Popis Cílem této analýzy je nezávisle posoudit a vyhodnotit stávající nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí v orgánech veřejné správy, a to na základě prověření nastavení vnitřního kontrolního systému u vybraných třiceti různých orgánů veřejné správy. Souhrnné poznatky a zjištění vycházející z provedené analýzy by měly přispět k vytvoření základních předpokladů pro realizaci následné odborné diskuse, veřejného projednávání a vytvoření návrhu legislativní změny na základě důkazů a zkušeností, tj. evidence-based přístupu, při zohlednění relevantních omezení. Ke zpracování analýzy byla využita i metodologie COSO.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.