Informace o projektu
Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000305
Období řešení
3/2018 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
WWW stránky projektu
http://obhjmk.cz/

Cílem projektu bude na základě analýzy potenciálu oběhového hospodářství vybraných obcí Jihomoravského kraje vypracovat komplexní analýzu potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství navazující na Plán odpadového hospodářství (POH) Jihomoravského kraje a POH vybraných obcí. Výstupem projektu bude koncepce plánu oběhového hospodářství pro Jihomoravský kraj a koncepce plánů oběhového hospodářství pro 4 obce Jihomoravského kraje vybrané v součinnosti s aplikačním garantem (Jihomoravský kraj), které budou sloužit jako dobré praxe pro další obce Jihomoravského kraje. Dalšími výstupy budou články v odborných impaktovaných časopisech a odborná monografe věnovaná problematice oběhového hospodářství v ČR.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.