Project information
Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství

Investor logo
Project Identification
TL01000305
Project Period
3/2018 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu bude na základě analýzy potenciálu oběhového hospodářství vybraných obcí Jihomoravského kraje vypracovat komplexní analýzu potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství navazující na Plán odpadového hospodářství (POH) Jihomoravského kraje a POH vybraných obcí. Výstupem projektu bude koncepce plánu oběhového hospodářství pro Jihomoravský kraj a koncepce plánů oběhového hospodářství pro 4 obce Jihomoravského kraje vybrané v součinnosti s aplikačním garantem (Jihomoravský kraj), které budou sloužit jako dobré praxe pro další obce Jihomoravského kraje. Dalšími výstupy budou články v odborných impaktovaných časopisech a odborná monografe věnovaná problematice oběhového hospodářství v ČR.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.