Informace o projektu
Motivace ekonomického chování neziskových organizací - příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/08/1693
Období řešení
1/2008 - 7/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
mrzoskové organizace, neziskový sektor, motivace, modely chování, služby, sociální ekonomie

komplexní ekonomická teorie neziskových organizací musí zohlednit jejich motivaci chování. Navržený projekt chce analyzovat ekonomické paramtry fungování neziskových oganizací zaměřených na poskytování služeb. Základní otázkou je, co skutečně organizace maximalizují, jak se to promítá do paramentrů výstupů, které produkují a jak to vše dopadá na efektivnost jejich fungování. Neziskový sektor chápeme široce, tj. jako tu část národního hospodářství, ve které rozhodování o ekonomických aktivitách není primárně motivováno a poměřovánio ziskem, jakožto konečným účelem a měřítek efektivnosti.
Teoretická reflexe ekonomické roviny fungování neziskového sektoru opřená o reálná data se jeví jako aktuální a potřebná. Nezřídka se můžeme setkávat se "... zakořeněnými představami o dobrotivosti či spolčenské prospěšnosti neziskových organizací" (SMITH, 1995) na straně jedné, ale i s čistě ideologicky argumentovanými názory, které veškeré neziskové ekonomické aktivity považují apriori za podezřelé, nekvalitní a konkurnece neschopné. Empirických studií zabývajících se touto problematikou u nás bylo publikováno relativně málo. Modely ekonomického chování neziskových organizací nebyly doposud v českých podmínkách testovány.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.