Informace o projektu
Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU (ROREPO)

Kód projektu
MUNI/A/0745/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu MUNI/A/0866/2010 „Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů“ realizovaný v letech 2011 – 2012 a na další výzkum prováděný v minulosti na Katedře regionální ekonomie a správy. Projekt se zaměřuje na hodnocení socioekonomického rozvoje regionů, ale také na identifikaci a analýzu předpokladů jednotlivých regionů dosahovat konkurenceschopného a udržitelného rozvoje. Zvýšená pozornost bude věnována významu kohezní politiky EU, a to v kontextu období návrhu jejího dalšího směřování v novém programovacím období. Předmětem zkoumání pak budou především otázka měření regionálních disparit, role inovací a znalostí, dílčí složky udržitelného rozvoje jako jsou regenerace brownfields či rozvoj venkova a v neposlední řadě dopady implementace regionálních rozvojových programů. Projekt umožní studentům zapojit se aktivně do činnosti výzkumného týmu, stane se významným prostředkem tvorby jejich závěrečných prací a současně přispěje ke zvýšení publikačních výstupů všech členů řešitelského týmu.

Publikace

Počet publikací: 21


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.