Project information
Potenciál rozvoje regionů a možnosti jeho ovlivnění v kontextu kohezní politiky EU (ROREPO)

Project Identification
MUNI/A/0745/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt navazuje na projekt specifického výzkumu MUNI/A/0866/2010 „Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů“ realizovaný v letech 2011 – 2012 a na další výzkum prováděný v minulosti na Katedře regionální ekonomie a správy. Projekt se zaměřuje na hodnocení socioekonomického rozvoje regionů, ale také na identifikaci a analýzu předpokladů jednotlivých regionů dosahovat konkurenceschopného a udržitelného rozvoje. Zvýšená pozornost bude věnována významu kohezní politiky EU, a to v kontextu období návrhu jejího dalšího směřování v novém programovacím období. Předmětem zkoumání pak budou především otázka měření regionálních disparit, role inovací a znalostí, dílčí složky udržitelného rozvoje jako jsou regenerace brownfields či rozvoj venkova a v neposlední řadě dopady implementace regionálních rozvojových programů. Projekt umožní studentům zapojit se aktivně do činnosti výzkumného týmu, stane se významným prostředkem tvorby jejich závěrečných prací a současně přispěje ke zvýšení publikačních výstupů všech členů řešitelského týmu.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.