Erasmus+ Evropa

Program Erasmus je skvělou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě. ESF má smlouvu v rámci Erasmu s více než 80 partnerskými institucemi. Vydejte se na jednu z nich letos i Vy!

Před tím, než se přihlásíte, je potřeba si podrobně projít instrukce na našich stránkách a na webu Centra zahraniční spolupráce, které program z velké části administruje (stipendia, nominace na partnerské školy, podpis účastnické smlouvy).

Na fakultní úrovni probíhá výběrové řízení, schvalování a podepisování studijních smluv (learning agreementů) a uznávání předmětů po návratu ze zahraničí.

Seznam partnerských univerzit 2020/2021

Výběrové řízení

Podmínky účasti

Student musí splňovat podmínky pro účast v programu Erasmus a mít v době výjezdu ukončený alespoň první ročník bakalářského studia.

Kritéria pro výběr studentů

Výběr studentů na nabízené stipendijní pobyty proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování angličtiny na ESF)
  • motivačního dopisu v příslušném cizím jazyce

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. Odevzdává se pouze jeden motivační dopis, který by měl obsahovat důvody pro výběr všech vybraných škol. K motivačním dopisům ve španělštině je potřeba přiložit také překlad do češtiny.

Další důležité informace a finanční podmínky

Než si podáte přihlášku, pozorně si prostudujte stránky CZS, kde naleznete další důležité informace. Zároveň si pečlivě projděte webové stránky partnerské instituce, abyste se seznámili s nabídkou předmětů, které tam můžete studovat. 

Podmínky účasti na webu CZS

Přihláška a výběr školy

Jak se mám přihlásit?

Přihláška se podává elektronicky. Na úvodní stránce zvolte Erasmus+ SMS (Students).

Přesné instrukce, jak si podat přihlášku, včetně ilustrativního videa naleznete na stránkách CZS.

Příslušnou instituci pro zahraniční pobyt si vyberte zejména s ohledem na obsah a zaměření studijního oboru, který studujete na ESF MU. Předem se seznamte s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volte s ohledem na svůj studijní plán na ESF MU a své jazykové znalosti

 

Před odjezdem

Pokud jste byli vybráni, gratulujeme.

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a podívejte se na video, kde je podrobně vysvětleno, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje ONLINE v přihlášce v databázi ISOIS. Pro její správně vyplnění si projděte následující pokyny

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje paní proděkanka  Ing. Monika Jandová, Ph.D., proto ji prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti řešte prosím se svým koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce.

Uznávání předmětů/kreditů po návratu ze zahraničního pobytu

Přesný postup kroků, jak požádat o uznání předmětů absolvovaných na zahraničním studijním pobytu, najdete zde.

Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky a je zpracována na Zahraničním oddělení ESF. Způsob, jakým bude předmět uznán, potvrzuje pan proděkan Smutný v Learning Agreementu.

Všechny předměty je nejdříve nutné si nechat uznat jako volitelné "C" v IS aplikaci Stáže a pobyty. Pokud má student v LA schváleno uznání předmětu formou A/B, bude mu původní předmět ESF následně uznán do studia administátorem pobytu na ESF. 

Pokud si chcete nechat uznat předmět formou A/B, ačkoliv na LA máte uvedneno uznání formou C, je nutné podat papírovou Žádost o uznání předmětu na Studijní oddělení. Žádost je ke stažení zde. Je třeba k ní doložit potvrzený sylabus předmětu ze zahraniční univerzity a také Transcript of Records.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů ESF MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9.2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011). Příslušné dokumenty jsou ke stažení zde.

Termíny výběrového řízení

1. kolo únor 2021 (bude upřesněno)
2. kolo duben/květen 2021

Často kladené otázky Zkušenosti studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.