Erasmus+ Evropa

Program Erasmus je skvělou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě. ESF má smlouvu v rámci Erasmu s více než 80 partnerskými institucemi. Vydejte se na jednu z nich letos i Vy!

Před tím, než se přihlásíte, je potřeba si podrobně projít instrukce na našich stránkách a na webu Centra zahraniční spolupráce, které program z velké části administruje (stipendia, nominace na partnerské školy, podpis účastnické smlouvy).

Na fakultní úrovni probíhá výběrové řízení, schvalování a podepisování studijních smluv (learning agreementů) a uznávání předmětů po návratu ze zahraničí.

Seznam partnerských univerzit, na které se můžete hlásit ve 2. kole, naleznete zde.

 

Výběrové řízení

Podmínky účasti

Student musí splňovat podmínky pro účast v programu Erasmus a mít v době výjezdu ukončený alespoň první ročník bakalářského studia.

Kritéria pro výběr studentů

Výběr studentů na nabízené stipendijní pobyty proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování angličtiny na ESF)
  • motivačního dopisu v příslušném cizím jazyce

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. V případě, že se hlásíte na více institucí, by měl motivační dopis obsahovat důvody pro výběr jednotlivých škol. K motivačním dopisům ve francouzštině a španělštině je potřeba přiložit také překlad do češtiny.

Další důležité informace a finanční podmínky

Než si podáte přihlášku, pozorně si prostudujte stránky CZS, kde naleznete další důležité informace. Zároveň si pečlivě projděte webové stránky partnerské instituce, abyste se seznámili s nabídkou předmětů, které tam můžete studovat. 

Podmínky účasti na webu CZS

Přihláška a výběr školy

Jak se mám přihlásit?

Instrukce, jak si podat přihlášku, včetně ilustrativního videa naleznete na stránkách CZS.

Příslušnou instituci pro zahraniční pobyt si vyberte zejména s ohledem na obsah a zaměření studijního oboru, který studujete na ESF MU. Předem se seznamte s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volte s ohledem na svůj studijní plán na ESF MU a své jazykové znalosti

 

Před odjezdem

Pokud jste byli vybráni, gratulujeme.

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a podívejte se na video, kde je podrobně vysvětleno, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje ONLINE v přihlášce v databázi ISOIS. Pro její správně vyplnění si projděte následující pokyny

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje pan proděkan  Ing. Petr Smutný, Ph.D., proto ho prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti řešte prosím se svým koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce.

Uznávání předmětů/kreditů po návratu ze zahraničního pobytu

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů ESF MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9.2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011). Příslušné dokumenty jsou ke stažení zde.

Přesný postup kroků a podrobný návod, jakým způsobem požádat o uznání předmětů absolvovaných na zahraničním studijním pobytu, najdete zde.

Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky a je zpracovávána na zahraničním oddělení. Způsob, jakým bude předmět uznán, potvrzuje pan proděkan Smutný v Learning Agreementu. Pokud student chce mít nějaký předmět uznán jako povinný nebo povinně volitelný, je potřeba si nejdříve zajistit souhlas garanta českého předmětu.

Všechny předměty je nejdříve nutné si nechat uznat jako "volitelné - C" na zahraničním oddělení. Případné uznání jinou formou se řeší až poté na studijním oddělení.

 

 

Termíny výběrového řízení

1. kolo 28. 1. – 21. 2. 2019
2. kolo 22. 4. - 15. 5. 2019
3. kolo  

Často kladené otázky Zkušenosti studentů

Ing. Dana Staňková

telefon: 549 49 6712
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.