Účetní a daňové povinnosti podnikatelských subjektů

Termín bude upřesněn

Online

MS Teams

Pro koho

Trápí vás nutnost podávat daňová přiznání? Nevíte, jak je to s povinností odvodů zdravotního a sociálního pojištění? Neznáte rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti? Pracujete či zaměstnáváte někoho na částečné úvazky? Musíte řešit pracovní cesty? Znáte rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím? Víte, že dnes většinu agendy lze řešit elektronicky? Tento kurz je připraven přímo pro vás.

Cíl

Kurz je zaměřený na zmapování základních daňových a účetních povinností podnikatelských subjektů. Na řadě praktických příkladů si vysvětlíme a procvičíme řadu reálných situací, s nimiž se běžný podnikatel či malá firma setkává na začátku svého podnikání, v jeho průběhu i při přerušení či ukončení podnikatelské činnosti. Nedílnou součástí kurzu bude také problematika zaměstnávání fyzických osob formou pracovních úvazků, dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce. Prostor bude i na Vaše podněty v diskusi.

Obsah

  • Registrační povinnost k jednotlivým daním a povinným odvodům
  • Sociální a zdravotní pojištění, povinnosti hrazení záloh
  • Podávání daňových přiznání k jednotlivým daním
  • Povinné přehledy a vyúčtování
  • Vedení daňové evidence
  • Specifika vedení účetnictví u OSVČ a menších s. r. o.
  • Cestovní náhrady

Celý kurz bude založen zejména na řešení a diskusi praktických případů, se kterými se může OSVČ, případně i právnická osoba setkat ve své každodenní podnikatelské činnosti. Dle zájmu účastníků je pak možno diskutovat i specifičtější případy týkající se např. podnikání studentů, zahraničních aktivit, přechodu mezi různými právními formami podnikání apod. 

Přihlásit se

Bez popisku

Lektoři:
Ing. Petr Valouch, Ph.D. 
Petr Valouch působí na ESF MU jako proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku účetnictví a daní. Ve své mimofakultní praxi spolupracoval s řadou organizací ziskového i neziskového sektoru, jimž pomáhal nastavovat a zlepšovat metodiku vedení účetnictví a daňové agendy. Je také autorem či spoluautorem více než 100 odborných publikací z oblasti účetnictví, daní, leasingu či podnikových financí.

Bez popisku

Ing. Josef Nešleha
Josef Nešleha se věnuje lektorské činnosti na Katedře financí ESF MU, konkrétně v oblasti účetnictví, podnikových financí a okrajově daňovým povinnostem, zejména právnických osob. Profesně se věnuje komplexní daňové a účetní agendě malých a středně velkých společností s přesahem do rozpočetnictví, finančního plánování a ostatním finančně administrativním povinnostem. V minulosti napsal několik sborníkových příspěvků a účastnil se celé řady světových konferencí v oblasti financí. Za Katedru financí také přímo participoval na řadě projektů, které spojují univerzitní prostředí s komerční sférou.  

Kontakt

Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová

telefon: 771 233 274
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.