Co je to a pro koho?

Středoškoláci, kteří se zúčastní projektu Touch Econ, mají možnost vyzkoušet si fungování předmětů ESF se všemi náležitostmi. Projekt mohou zdarma absolvovat všichni studenti 3. a 4. ročníků středních škol. Touch Econ má za úkol seznámit středoškoláky s vyučováním a povinnostmi studia na vysoké škole. V rámci programu si lze vybrat z osmi až deseti předmětů v každém semestru. Zájemci budou docházet na přednášky a semináře jako běžní studenti Ekonomicko-správní fakulty MU. Hlavním lákadlem projektu je možnost následného přijetí na ESF bez přijímacích zkoušek, stačí jen úspěšně splnit dva vybrané předměty. Zde naleznete kompletní směrnici k programu.

1. krok – zápis, aneb Jak se stát účastníkem programu

Na příslušných internetových stránkách se stačí zapsat na vybrané předměty. Zápis do dalšího semestru bude otevřen od v prosinci 2018Obchodním centru MU. O dalších možnostech budete včas informováni na těchto stránkách. Maximální kapacita předmětu je pět osob. Před samotným začátkem studia proběhne informační schůzka. Na jaře schůzka proběhne zřejmě počátkem února před jarními prázdninami (nebo po zahájení výuky po 18. 2.). Dotazy pište na náš email.

Seznam jarních předmětů zveřejníme v prosinci, na podzim 2018 jste mohli vybírat z těchto:


Po 12:00–13:50 BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 – P101
Po 14:00–15:50 BPE_ZEKO Základy ekonomie – P104
Po 14:00–15:50 BPF_ZAFI Základy financí – P101
Út 14:00–15:50 BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1  – P103
Út 14:00–15:50 BPH_ZAFI Základy filozofie – P101
Út 16:00–17:50 BPR_EKGE Ekonomická geografie – P101
Út 18:00–19:50 BPP_SPPR Správní právo – P101
Čt 12:00–13:50 BPH_MAN1 Management 1 – P101
Čt 12:00–13:50 BPR_CERU Cestovní ruch – P103
Čt 14:00–15:50 BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 – P101
Čt 16:00–17:50 BPP_ZAPR Základy práva – P101

Předměty Mikroekonomie 1 a Management 1 mají navíc ještě 2 hodiny cvičení a předměty Dějiny ekonomických teorií 1, Ekonomická geografie a Hospodářské dějiny 1 mají hodinu cvičení. Základy práva mají seminář ihned po přednášce. Budete se moci zapsat do odpolední seminární skupiny.

2. krok – skutečné studium, aneb Takhle chutná každodenní chleba vysokoškoláků

Zvolené předměty budou probíhat jako standardní vysokoškolské vyučování převážně v odpoledních hodinách. Studenti musí navštěvovat semináře a plnit všechny úkoly a psát seminární práce. Nemine je ani vlastní příprava na zápočtové testy. Podobně jako opravdoví studenti ESF mají středoškoláci také možnost sledovat semináře online či offline (z archivu), a to v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU.

 

3. krok – bez přijímaček, aneb Jak se jednoduše stát řádným studentem ESF MU

Bez přijímacího řízení mohou být na ESF přijati ti účastníci Touch Econ, kteří úspěšně složí alespoň dva z vybraných předmětů. Pro úspěšné přijetí je však ještě třeba doručit žádost o prominutí přijímacích zkoušek, a to do 14. 4. 2019 (viz podmínky přijímacího řízení). V případě splnění všech povinností bude uchazeč informován o rozhodnutí přijetí ke studiu.

4. krok – mějte náskok, aneb Přijetím to nekončí

Úspěšně absolvované předměty v rámci programu Touch Econ budou přijatým studentům ESF započteny, nebudou je tedy muset znovu ukončovat.

Další benefity navíc – aneb Skutečný studentský život

Kromě samotné zkoušky studia na ESF, získání zkušeností s vysokoškolským fungováním a cennými radami řádných studentů a kantorů, si budou moci účastníci Touch Econ vyzkoušet veškeré vybavení a servis fakulty, a to včetně knihovny, prvotřídního technického vybavení, nebo třeba bohatého odborného společenského dění, které na fakultě i mimo ni organizují sami studenti.

Také Vy můžete „ochutnat“ studentský život!

Máte nějaký dotaz? Zeptejte se nás na e-mailu: touchecon@econ.muni.cz

„Naučila jsem se včasnou docházku a také to, že i když někdo dokáže působit nevrle a neoblomně, tak se s ním lze rozumně domluvit na čemkoliv. Jako další přínos bych uvedla, že to, co si člověk neudělá sám, tak nemá. Člověk se musí spolehnout jen sám na sebe. Tato zkušenost mi ukázala, že dokážu mnohem více, než jsem si myslela. Spousta studentů nezvládá střední školu a já jsem si za poslední rok zlepšila průměrný prospěch o 1,5 stupně a navíc zvládám 2× týdně docházet na semináře na vysokou školu, kdy sice dojíždím pozdě domů, ale vše zvládám naprosto s přehledem. Naučila jsem se věci zorganizovat a udělat co nejvíce věcí v jeden čas, ale hlavně je dokončit! Jsem poctěna, že se mohu tohoto programu zúčastnit.“

Petra Petra
absolventka Touch Econ v ročníku 2016/17

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.