Co je to a pro koho?

Středoškoláci, kteří se zúčastní projektu Touch Econ, mají možnost vyzkoušet si studium předmětů na ESF se všemi náležitostmi. Projekt mohou zdarma absolvovat všichni studenti 3. a 4. ročníků středních škol (doporučujeme začít ideálně ve třetím ročníku). Touch Econ má za úkol seznámit středoškoláky s vyučováním a povinnostmi studia na vysoké škole. V rámci programu si lze vybrat ze sedmi až jedenácti předmětů v každém semestru. Zájemci budou docházet na přednášky a semináře jako běžní studenti Ekonomicko-správní fakulty MU. Hlavním lákadlem projektu je možnost následného přijetí na ESF bez přijímacích zkoušek, stačí jen úspěšně splnit dva vybrané předměty. Zde naleznete kompletní směrnici k programu.

1. krok – ZÁPIS aneb Jak se stát účastníkem programu

Na příslušných internetových stránkách se stačí zapsat na vybrané předměty. Doporučujeme zapsat si jeden či max. dva předměty na jeden semestr. Přihlašování do podzimního semestru 2020 bude otevřeno 1. září od 17:00 do 13. září 2020 v Obchodním centru MU.

Maximální kapacita předmětu je pět osob. Před samotným začátkem studia v podzimním semestru proběhne dne 15. září 2020 v 16:00 v učebně VT202 informační schůzka pro nové účastníky Touch Econ. Případné dotazy pište na náš email touchecon@econ.muni.cz.

Seznam předmětů – podzim 2020:

Zapisování do seminárních skupin v podzimním semestru 2020 bude možné od 15. září 2020 od 17:00. Všem zájemcům pošleme předem email s podrobnými informacemi.

2. krok – SKUTEČNÉ STUDIUM aneb Takhle chutná každodenní chleba vysokoškoláků

Zvolené předměty budou probíhat jako standardní vysokoškolské vyučování převážně v odpoledních hodinách. Studenti musí navštěvovat semináře a plnit všechny úkoly a psát seminární práce. Nemine je ani vlastní příprava na zápočtové testy. Podobně jako opravdoví studenti ESF mají středoškoláci také možnost sledovat semináře online či offline (z archivu), a to v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU.

 

3. krok – BEZ PŘIJÍMAČEK aneb Jak se jednoduše stát řádným studentem ESF MU

Bez přijímacího řízení mohou být na ESF přijati ti účastníci Touch Econ, kteří úspěšně složí alespoň dva z vybraných předmětů. Pro úspěšné přijetí je však ještě třeba doručit žádost o prominutí přijímacích zkoušek do konce března 2021/začátku dubna 2021 (termín bude upřesněn; viz podmínky přijímacího řízení). V případě splnění všech povinností bude uchazeč informován o rozhodnutí přijetí ke studiu.

 

4. krok – MĚJTE NÁSKOK aneb Přijetím to nekončí

Úspěšně ukončené předměty v rámci programu Touch Econ budou přijatým studentům ESF započteny v rámci řádného studia, nebudou je tedy muset znovu absolvovat.

Další BENEFITY aneb Skutečný studentský život

Kromě samotné zkoušky studia na ESF, získání zkušeností s vysokoškolským fungováním a cennými radami řádných studentů a kantorů, si budou moci účastníci Touch Econ vyzkoušet veškeré vybavení a servis fakulty, a to včetně knihovny, prvotřídního technického vybavení, nebo třeba bohatého odborného společenského dění, které na fakultě i mimo ni organizují sami studenti.

Také Vy můžete „ochutnat“ studentský život!

Máte nějaký dotaz? Zeptejte se nás na e-mailu: touchecon@econ.muni.cz

„Naučila jsem se včasnou docházku a také to, že i když někdo dokáže působit nevrle a neoblomně, tak se s ním lze rozumně domluvit na čemkoliv. Jako další přínos bych uvedla, že to, co si člověk neudělá sám, tak nemá. Člověk se musí spolehnout jen sám na sebe. Tato zkušenost mi ukázala, že dokážu mnohem více, než jsem si myslela. Spousta studentů nezvládá střední školu a já jsem si za poslední rok zlepšila průměrný prospěch o 1,5 stupně a navíc zvládám 2× týdně docházet na semináře na vysokou školu, kdy sice dojíždím pozdě domů, ale vše zvládám naprosto s přehledem. Naučila jsem se věci zorganizovat a udělat co nejvíce věcí v jeden čas, ale hlavně je dokončit! Jsem poctěna, že se mohu tohoto programu zúčastnit.“

Petra Petra
absolventka Touch Econ v ročníku 2016/17