doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

docent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 424
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7963
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. David Špaček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 12. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Public management v teorii a praxi
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Důvodem omezení zveřejnění habilitační práce je její vydání jako odborné monografie v nakladatelství C.H.Beck, které má výhradní licenci k šíření díla.
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. (Národní zemědělské muzeum)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Josef Kubík, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu)
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra politológie))
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.