doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

docent – Katedra ekonomie


kancelář: 507
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6332
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 5. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) The impact of improved housing on economic decision-making,well-being and perceptions: Evidence from a randomized-controlled trial
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Maroš Servátka, PhD (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. (Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze)
Jaromír Kovářík, M.Sc., Ph.D. (Departamento Fundamentos Análisis Económico I Universidad del País Vasco)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Praha)
Členové prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství)
doc. Ing. Jana Péliová, PhD. (Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.