doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

docent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4765
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby:
 • Vladimír Hyánek, 13.5.1972 v Přílepích, okres Kroměříž
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Centrum pro výzkum neziskového sektoru
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Doc., ESF MU Brno, obor Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
  2001: Ph.D., ESF MU Brno, obor ekonomie
  1995: Ing., VŠE Praha, obor hospodářská politika a veřejné finance
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: ředitel Centra pro výzkum neziskového sektoru
  2003 – 2016: výzkumný pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru, Brno
  2014 - dosud: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, docent
  2002 - 2014: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, odborný asistent 1995 - 2001: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, asistent
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
  Ekonomika veřejného sektoru (cvičení)
  Ekonomika a řízení neziskových organizací
  Veřejná volba
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie neziskového sektoru, veřejné služby, sociální inovace.
  Projekty: https://www.muni.cz/lide/1953-vladimir-hyanek/projekty
Akademické stáže
 • Christian-Albrechts-University of Kiel (1998)
  Johns Hopkins University Baltimore, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies (2000)
Universitní aktivity
 • 2009 – 2004: člen Akademického senátu ESF MU
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, Neuveden, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government. INST LOCAL SELF-GOVERNMENT MARIBOR, 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.283-301(2017). URL info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2. info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta. 2013, roč. 1/6, č. 2, s. 112-124. ISSN 1805-9112. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, č. 4, s. 4-22, 18 s. ISSN 1801-7118. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210-217. ISBN 978-80-210-5822-4. info

11. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.