doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

ředitel institutu – Centrum pro výzkum neziskového sektoru


kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4765
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Neziskové organizace: teorie a mýty
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 12. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
prof. Ing. Helena Kuvíková, Ph.D. (UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta)
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (UK, Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2014