doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

docent – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4765
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Neziskové organizace: teorie a mýty
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 12. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
prof. Ing. Helena Kuvíková, Ph.D. (UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta)
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (UK, Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.