doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 428
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4880
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 5. 2014
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Možnosti a meze simulačních a mikrosimulačních metod při zkoumání veřejného sektoru
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Omezení licence.
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiaciach)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 9. 2014 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze)
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.