SZZ na Katedře veřejné ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky

Státní závěrečná zkouška se na KVE skládá z těchto částí:

Jednooborové Bc. a NMgr. studium:

 1. obhajoba závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce
 2. odborná rozprava

 

Dvouoborové Bc. studium - státní závěrečná zkouška má dvě podoby (v závislosti na předmětech, které student/ka zvolil/a v průběhu svého studia)

1. Pokud student/ka zvolil/a Základy ekonomie:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z Ekonomie a Veřejné ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Základy ekonomie a Veřejná ekonomie)
 • Zkouška z Ekonomiky veřejného sektoru

2. Pokud student/ka zvolil/a předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z Ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Mikro1 a Makro1)
 • Zkouška z Veřejné ekonomiky a správy

 

Zajištění občerstvení pro komise je povinností sekretariátu katedry, nikoliv studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

Naleznete na stránkách ESF v Manuálu studenta.

Normy ČSN
 • Bibliografické citace – obsah, forma, struktura ČSN ISO 690
 • Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN 01 6910
 • Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0189

 

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Programy Veřejná ekonomika a správa a Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

 • Termín pro podzimní kolo SZZ: 13.1.-17.1.2020
 • Informace k průběhu SZZ
 • Tematické okruhy (budou doplněny v průběhu října)
 1. pro jednooborové studium (budou doplněny v průběhu října)
 2. pro studenty dvouborového studia, kteří absolvovali předmět Základy ekonomie: okruhy Ekonomie a Veřejné ekonomie, okruhy z Ekonomiky veřejného sektoru
 3. pro studenty dvouoborového studia, kteří absolvovali předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1: okruhy z Veřejné ekonomiky a správy pro dvouobor
 • Rozpis studentů / harmonogram: bude zveřejněn od 6.1.2020

 

NAVAZUJÍCÍ Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Program Veřejná ekonomika a správa

 • Termín pro podzimní kolo kolo SZZ: 27.1.-31.1.2020
 • Informace k průběhu SZZ
 • Tematické okruhy (budou doplněny v průběhu října)
 • Rozpis studentů / harmonogram: bude zveřejněn od 17.1.2020

Program Administration Publique (Veřejná správa) alias MFTAP

 • Termín pro podzimní kolo kolo SZZ: 27.1.-31.1.2020
 • Informace k průběhu SZZ
 • Tematické okruhy / otázky – ČJ / FJ
 • Rozpis studentů / harmonogram: bude zveřejněn od 17.1.2020