SZZ na Katedře veřejné ekonomie

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky

Státní závěrečná zkouška se na KVE skládá vždy ze tří částí:

Jednooborové Bc. a NMgr. studium:

 1. obhajoba závěrečné práce
 2. zkouška z Veřejné ekonomie (otázky k nahlédnutí dle oborů zde na stránce)
 3. zkouška z Ekonomie (otázky k nalezení v záložce Katedry ekonomie)

Dvouoborové Bc. studium - státní závěrečná zkouška má dvě podoby (v závislosti na předmětech, které student/ka zvolil/a v průběhu svého studia)

1. Pokud student/ka zvolil/a Základy ekonomie:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z Ekonomie a Veřejné ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Základy ekonomie a Veřejná ekonomie)
 • Zkouška z Ekonomiky veřejného sektoru

2. Pokud student/ka zvolil/a předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z Ekonomie (v rozsahu znalostí daných předměty Mikro1 a Makro1)
 • Zkouška z Veřejné ekonomiky a správy

 

Zajištění občerstvení pro komise je povinností sekretariátu katedry, nikoliv studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové a bakalářské práce

Naleznete na stránkách ESF v Manuálu studenta.

Normy ČSN
 • Bibliografické citace – obsah, forma, struktura ČSN ISO 690
 • Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN 01 6910
 • Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) ČSN 01 0189

 

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Obory Veřejná ekonomika a správa a Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

 1. pro jednooborové studium
 2. pro studenty dvouborového studia, kteří absolvovali předmět Základy ekonomie: okruhy Ekonomie a Veřejné ekonomie, okruhy z Ekonomiky veřejného sektoru
 3. pro studenty dvouoborového studia, kteří absolvovali předměty Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1: okruhy z Veřejné ekonomiky a správy pro dvouobor

 

NAVAZUJÍCÍ Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Obor Veřejná ekonomika a správa

Obor/Program Administration Publique (Veřejná správa) alias MFTAP

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.