Příspěvky

Zasílání abstraktů

Abstrakt vašeho příspěvku v rozsahu 150–200 slov zasílejte ve formátu .doc na emailovou adresu kolokvia, tj. kolokviumCR@econ.muni.cz do 31. července 2023. O přijetí příspěvku k publikování v časopise Czech Journal of Tourism na základě vašeho abstraktu budete informování emailem.

Zasílání příspěvků

Příspěvek prosím zasílejte ve formátu požadovaném časopisem Czech Journal of Tourism na emailovou adresu kolokvia, tj. kolokviumCR@econ.muni.cz do 31. srpna 2023.

Prezentace příspěvků

Jednotlivé příspěvky nebudou prezentovány klasickou formou před plátnem s dataprojektorem, ale formou diskuse. Pro každé téma bude vybrán jeden moderátor, který bude celou diskusi na dané téma řídit. Od ostatních účastníků se očekává, že se aktivně zapojí do debaty.

Cílem je vzájemná výměna informací a názorů na diskutované téma. Kvalitní vědecké příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Czech Journal of Tourism.

Formální náležitosti abstraktu

Abstrakt musí obsahovat:

  • název v češtině (slovenštině)
  • název v angličtině
  • identifikaci autora včetně kontaktních údajů
  • abstrakt a klíčová slova v češtině (slovenštině)
  • abstrakt a klíčová slova v angličtině

Písmo: Times New Roman, vel. 12

Řádkování: jednoduché

Okraje: 2,5 cm ze všech stran

Rozsah: maximálně 15 řádků, tj. 150–200 slov

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: kolokviumCR@econ.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.