Zveřejnění kandidátů na funkci děkana Ekonomicko-správní fakulty MU pro funkční období 2024–2028

Dagmar Vágnerová Linnertová

Bez popisku

Vážené dámy, Vážení pánové,
dne 31. října 2024 skončí řádný mandát současného děkana Ekonomicko-správní fakulty MU. Proto vyhlásil Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU (dále AS ECON MUNI) volbu kandidáta na funkci děkana.

Předsedkyně AS ECON MUNI a členové Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana ECON MUNI ve stanovené lhůtě přijali dvě nominace kandidátů na funkci děkana ECON MUNI pro funkční období 2024–2028.

Kandidáty jsou:
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Kandidáti odevzdali všechny předepsané dokumenty a splnili tak veškeré náležitosti, aby se mohli před AS ECON MUNI ucházet o doporučení rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování do funkce děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 2024–2028.

Kandidáti vypracovali program, kde nastiňují své vize o směřování naší fakulty. Volební program a další dokumenty si můžete prohlédnout pod tímto odkazem.

Současně je zřízeno nemoderované diskusní fórum, které slouží k diskusi akademické obce ECON MUNI s kandidáty na funkci děkana.

Veřejné slyšení kandidátů na funkci děkana se uskuteční v pondělí 22. 4. 2024 ve 13:00 v aule Ekonomicko-správní fakulty MU. K samotné volbě dojde na volebním zasedání AS ECON MUNI, které se uskuteční v pátek 26. 4. 2024 ve 12:30 v aule Ekonomicko-správní fakulty MU.

Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními Jednacího řádu AS ECON MUNI navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.