Koncept struktury a společenská ontologie Cambridgeské skupiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-25233S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Tony Lawson a Cambridge Social Ontology Group (CSOG) představují jeden z vůdčích přístupů současné společenské ontologie. Ačkoliv jejich výklad kriticky závisí na konceptu struktury, členové Cambridgeské skupiny prozatím nevyužili aktuálního vývoje v oblasti strukturalistické filosofie. Aktuálně strukturalismus nabývá na významu jak ve filosofii matematiky, tak ve filosofii fyziky. Matematický strukturalismus (se zástupci jako Awodey, Carter, Hellman, Landry, McLarty, Parsons, Reck, Resnik, Shapiro) může svým rigorózním rozpracováním konceptu struktury poskytnout společenské ontologii skupiny CSOG jak teoretickou oporu, tak další inspiraci. Naturalisticky založený přístup skupiny CSOG by mohl rovněž těžit ze strukturalismu ve filosofii fyziky -- ontického strukturalismu Ladymana, Worralla, Rosse a dalších, a to jak ve své teorii, tak v příkladech z fyzického světa, které členové CSOG často využívají. Explicitně strukturalistické rozpracování přístupu Cambridgeské skupiny by mohlo, mimo jiné, osvětlit některé otázky z nedávné diskuse mezi Tony Lawsonem a Johnem Searlem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.