Project information
Koncept struktury a společenská ontologie Cambridgeské skupiny

Investor logo
Project Identification
GA21-25233S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Tony Lawson a Cambridge Social Ontology Group (CSOG) představují jeden z vůdčích přístupů současné společenské ontologie. Ačkoliv jejich výklad kriticky závisí na konceptu struktury, členové Cambridgeské skupiny prozatím nevyužili aktuálního vývoje v oblasti strukturalistické filosofie. Aktuálně strukturalismus nabývá na významu jak ve filosofii matematiky, tak ve filosofii fyziky. Matematický strukturalismus (se zástupci jako Awodey, Carter, Hellman, Landry, McLarty, Parsons, Reck, Resnik, Shapiro) může svým rigorózním rozpracováním konceptu struktury poskytnout společenské ontologii skupiny CSOG jak teoretickou oporu, tak další inspiraci. Naturalisticky založený přístup skupiny CSOG by mohl rovněž těžit ze strukturalismu ve filosofii fyziky -- ontického strukturalismu Ladymana, Worralla, Rosse a dalších, a to jak ve své teorii, tak v příkladech z fyzického světa, které členové CSOG často využívají. Explicitně strukturalistické rozpracování přístupu Cambridgeské skupiny by mohlo, mimo jiné, osvětlit některé otázky z nedávné diskuse mezi Tony Lawsonem a Johnem Searlem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.