Realizace projektové výuky v nových a inovovaných předmětech pracujících s měkkými dovednostmi (PROMEK)

Kód projektu
MUNI/FR/0965/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt podporuje realizaci projektově orientované výuky v nových a inovovaných předmětech, ve kterých jsou výrazně zastoupeny měkké dovednosti. V návaznosti na upravený navazující magisterský program Podniková ekonomika a management chceme posílit schopnost studentů integrovat teoretické poznatky a praktické dovednosti. Projekt se týká předmětů MPH_INMG Inovační management, MPH_MGPS Manažerská psychologie a MPH_IKKO Interkulturální komunikace.