Group Identity in HR Decisions: Experimental Investigation (GRIHRD)

Kód projektu
MUNI/A/1042/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt je zaměřen na podporu aktivit vedoucích k co možná nejvyšší kvalitě dizertační práce řešitele a na maximalizaci publikačních příležitostí. V současném stadiu rozpracovanosti školitel na partnerské univerzitě v Sydney hodnotí publikační možnosti materiálu na dva články publikovatelné v IF časopisech. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje dodatečný sběr dat v laboratoři od zhruba 120-ti subjektů, osobní konzultace na partnerské univerzitě a spřátelených pracovištích v Sydney a také aktivní účast na špičkových světových konferencích. Výstupy projektu pak bude samotná dizertační práce navrhovatele, dva články odeslané do kvalitních IF časopisů podle doporučení školitele, a aktivní účast na dvou špičkových konferencích.
Řešitel plně vnímá strategický význam cotutelle partnerství ESF s Macquarie University v Sydney, a vnímá také jak důležité je, aby jako první student v rámci této spolupráce obhajoval práci co možná nejkvalitnější. Tento projekt míři právě k zajištění co možná nejvyšší kvality DP prostřednictvím účasti řešitele na špičkové konferenci, umožní jeho vycestování za odbornými konzultacemi v experimentálně-ekonomickém okruhu v Sydney a přípravu kapitol DP k časopisecké publikaci.

Publikace

Počet publikací: 7