Group Identity in HR Decisions: Experimental Investigation (GRIHRD)

Project Identification
MUNI/A/1042/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je zaměřen na podporu aktivit vedoucích k co možná nejvyšší kvalitě dizertační práce řešitele a na maximalizaci publikačních příležitostí. V současném stadiu rozpracovanosti školitel na partnerské univerzitě v Sydney hodnotí publikační možnosti materiálu na dva články publikovatelné v IF časopisech. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje dodatečný sběr dat v laboratoři od zhruba 120-ti subjektů, osobní konzultace na partnerské univerzitě a spřátelených pracovištích v Sydney a také aktivní účast na špičkových světových konferencích. Výstupy projektu pak bude samotná dizertační práce navrhovatele, dva články odeslané do kvalitních IF časopisů podle doporučení školitele, a aktivní účast na dvou špičkových konferencích.
Řešitel plně vnímá strategický význam cotutelle partnerství ESF s Macquarie University v Sydney, a vnímá také jak důležité je, aby jako první student v rámci této spolupráce obhajoval práci co možná nejkvalitnější. Tento projekt míři právě k zajištění co možná nejvyšší kvality DP prostřednictvím účasti řešitele na špičkové konferenci, umožní jeho vycestování za odbornými konzultacemi v experimentálně-ekonomickém okruhu v Sydney a přípravu kapitol DP k časopisecké publikaci.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.