Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů

Kód projektu
CZ/FMP.17A/0424
Období řešení
2/2015 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Mikroprojekt navazuje na úspěšně realizavaný "Rozvoj regionů prostřednictvím inovací". Dojde k dalšímu rozvoji spolupráce obou univerzit, které budou v rámci aktivit vytvářet platformu pro networking, sdílení poznatků a dobré praxe mezi subjekty meziobecní spolupráce. Dále dojde ke vzniku databáze nápadů, dobré praxe a kontaktů v oblasti meziobecní spolupráce na stávajícím webovém portálu.
Do řešení aktivit budou zapojeni i vysokoškolští studenti, kteří budou řešit témata z problematiky meziobecní spolupráce formou miniprojektů s konzultanty z řad veřejné správy.
Výsledkem realizace mikroprojektu bude posílení fungujícího systému meziobecní spolupráce - oblastí veřejné správy a univerzit na obou stranách hranice, který bude svým inovativním přístupem významným zdrojem podpory pro rozvoj daných regionů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.