Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů

Project Identification
CZ/FMP.17A/0424
Project Period
2/2015 - 5/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Mikroprojekt navazuje na úspěšně realizavaný "Rozvoj regionů prostřednictvím inovací". Dojde k dalšímu rozvoji spolupráce obou univerzit, které budou v rámci aktivit vytvářet platformu pro networking, sdílení poznatků a dobré praxe mezi subjekty meziobecní spolupráce. Dále dojde ke vzniku databáze nápadů, dobré praxe a kontaktů v oblasti meziobecní spolupráce na stávajícím webovém portálu.
Do řešení aktivit budou zapojeni i vysokoškolští studenti, kteří budou řešit témata z problematiky meziobecní spolupráce formou miniprojektů s konzultanty z řad veřejné správy.
Výsledkem realizace mikroprojektu bude posílení fungujícího systému meziobecní spolupráce - oblastí veřejné správy a univerzit na obou stranách hranice, který bude svým inovativním přístupem významným zdrojem podpory pro rozvoj daných regionů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.