Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů

Kód projektu
ROZV/11/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Cílem projektu je podpora realizační fáze již podaných projektů, zejména v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt se především zaměří na problémy spojené s realizací projektů v rámci operačních programů a řízení rizik, které jsou s projekty spojeny. V souvislosti s finálním obdobím realizace projektů budou prostřednictvím tohoto projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro ukončování projektů a zajištění fáze udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt bude sloužit k podpoře vybudovaného zázemí na úrovni fakult a rektorátu MU nezbytného pro řízení implementace projektů a současně pro podporu a sjednocení kvality práce koordinátorů na fakultách zajišťujících projektovou podporu zejména pro operační programy. Realizace projektů operačních programů zahrnuje široké spektrum vážných koncepčních problémů včetně administrativní, ekonomické, právní, investičně-stavební, personální agendy a zásadní oblastí je problematika veřejných zakázek. Na centrální úrovni veškerou problematiku koordinuje ve spolupráci s ostatními odbory RMU Odbor pro rozvoj RMU, který dále zajišťuje efektivní koordinaci činností s fakultami. Rovněž nastavení funkčního modelu zajištění udržitelnosti bude vyžadovat koordinaci na úrovni RMU s odbornými pracovišti i na fakultách.
Z projektu budou dále financováni pracovníci fakult kvalifikovaní jak po stránce manažerské, tak zejména odborně fundovaní v problematice ekonomických, právních a personalistických otázek podpory projektů.
Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i informovaní fakult o průběhu přípravy nových OP, spolupráce s fakultami na přípravě nových projektových záměrů, které budou v souladu se zaměřením nových OP, sběr námětů pro MŠMT a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.