Project information
Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů

Project Identification
ROZV/11/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Cílem projektu je podpora realizační fáze již podaných projektů, zejména v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt se především zaměří na problémy spojené s realizací projektů v rámci operačních programů a řízení rizik, které jsou s projekty spojeny. V souvislosti s finálním obdobím realizace projektů budou prostřednictvím tohoto projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro ukončování projektů a zajištění fáze udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt bude sloužit k podpoře vybudovaného zázemí na úrovni fakult a rektorátu MU nezbytného pro řízení implementace projektů a současně pro podporu a sjednocení kvality práce koordinátorů na fakultách zajišťujících projektovou podporu zejména pro operační programy. Realizace projektů operačních programů zahrnuje široké spektrum vážných koncepčních problémů včetně administrativní, ekonomické, právní, investičně-stavební, personální agendy a zásadní oblastí je problematika veřejných zakázek. Na centrální úrovni veškerou problematiku koordinuje ve spolupráci s ostatními odbory RMU Odbor pro rozvoj RMU, který dále zajišťuje efektivní koordinaci činností s fakultami. Rovněž nastavení funkčního modelu zajištění udržitelnosti bude vyžadovat koordinaci na úrovni RMU s odbornými pracovišti i na fakultách.
Z projektu budou dále financováni pracovníci fakult kvalifikovaní jak po stránce manažerské, tak zejména odborně fundovaní v problematice ekonomických, právních a personalistických otázek podpory projektů.
Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i informovaní fakult o průběhu přípravy nových OP, spolupráce s fakultami na přípravě nových projektových záměrů, které budou v souladu se zaměřením nových OP, sběr námětů pro MŠMT a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.