Vnitřní migrace

Autoři

PALETA Tomáš JANDOVÁ Monika

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V této kapitole zkoumáme vliv ekonomických faktorů na vnitřní migraci, kterou chápeme jako pohyb obyvatelstva mezi jednotlivými kraji ČR. Naším cílem je, s využitím rozšířeného gravitačního modelu, otestovat, zda a do jaké míry je migrace mezi kraji v ČR motivována ekonomickými faktory. V úvodní části se zaměřujeme na potenciální determinanty vnitřní migrace, poté na migrační charakteristiky jednotlivých krajů ČR a na vývoj vybraných ekonomických determinant migrace. Stěžejní částí je vytvoření modelu mezikrajské migrace, který je založen na panelových datech pro 14 krajů za období let 1991–2009. Výsledky ukazují, že ekonomické faktory hrají v mezikrajské migraci významnou roli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.