Veřejné zakázky malého rozsahu na městských úřadech

Autoři

PÓČ David KOMÍNKOVÁ Petra

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.mendelu.cz
Obor Ekonomie
Klíčová slova Public procurements, municipalities, small extent public procurements, financial control
Popis Veřejný sektor při zacházení s veřejnými financemi, sleduje ve svém chování ekonomickou racionalitu – postavenou na kritériích hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (v CŘ vyjádřeno např. v zákoně 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění). Při zajišťování mnohých služeb spolupracuje veřejný sektor se sektorem soukromým, kdy výhody této spolupráce jsou na druhé straně spojeny rovněž s existencí mnohdy obtížně vyčíslitelných transakčních nákladů, lobby či dokonce korupcí. Tyto skutečnosti pak mají značný dopad na efektivitu či hospodárnost realizovaných služeb. Jedna z hlavních forem zabezpečování veřejných služeb soukromými subjekty je v ČR skrze institut veřejných zakázek, kdy je početně velký objem realizován jako tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. Zásady pro jejich realizaci jsou však velmi obecné a na rozdíl od ostatních forem veřejných zakázek u nich není detailně řešen postup jejich zadávání. Jejich zadávání se tady často řídí vnitřními metodikami, které jsou zpracovávány přímo zadavateli zakázek.