České předsednictví EU a s ním spojená očekávání (výsledky dotazníkového šetření)

Autoři

WINKLEROVÁ Lucie

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Evropská unie po českém předsednictví
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova European Union; Council of the EU; Presidency; questionnaire survey
Popis Česká republika měla poprvé možnost předsedat Radě Evropské unie. Velkou výzvou byla nejen skutečnost, že jsme tuto funkci přebírali po Francii, jejíž aktivní předsednictví bylo hodnoceno velmi kladně, ale také to, že Česká republika byla teprve druhým novým členským státem EU v této pozici. Předsednictví mělo vliv jak na politický a ekonomický vývoj, tak také na samotné občany. Cílem předloženého příspěvku je prezentovat výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno počátkem prosince 2008, tedy těsně před začátkem předsednictví, a které bylo zaměřeno na respondenty z věkové skupiny od 18 do 30 let. Podstatou provedeného průzkumu bylo zjistit jejich znalosti týkající se základních parametrů našeho předsednictví, ale též názory na jeho dopady a přínosy, ať už osobní či společenské. Syntézou těchto zjištění bylo možné nejen formulovat zajímavé závěry, ale též nalézt východiska pro další výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.