Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR

Autoři

REKTOŘÍK Jaroslav KALOUDA František ŠELEŠOVSKÝ Jan BAKOŠ Eduard

Rok publikování 2007
Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Zajištění a rešerše pramenů a informačních zdrojů využitelných k odstranění neurčitostí v disponibilních podkladech a na upřesnění postupů při praktické aplikaci v konkrétních územích různého typu, zejména v těchto problémových okruzích: a) zpracování návrhu vhodných postupů pro použití diskontních sazeb při stanovování kapitalizované hodnoty rizika a řešení souvislostí s kategorizací ohroženého území; b) návrh postupů pro stanovení standardů protipovodňové ochrany s vazbou na charakteristiky povodňového nebezpečí, zranitelnost území apod. a koordinace těchto návrhů s probíhajícími pokusy o stanovení standardů dalších veřejných služeb.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.