Exponenciální modely náhodných grafů : modelování relačních mechanismů na případu sítě organizací zapojených v českém uhelném sektoru

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

DIVIAK Tomáš OCELÍK Petr

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://sreview.soc.cas.cz/corproof.php?tartkey=csr-000000-0292
Doi http://dx.doi.org/10.13060/csr.2023.046
Klíčová slova social network analysis; exponential random graph models; political networks; social mechanisms; statistical models
Přiložené soubory
Popis Tato studie představuje první ucelený úvod do exponenciálních modelů náhodných grafů (ERGM) v české odborné literatuře. ERGM aplikujeme na síť 68 organizací zapojených do subsystému české uhelné politiky. Nejprve shrnujeme hlavní omezení statistického modelování síťových dat vyplývající ze vzájemných závislostí mezi pozorováními a vysvětlujeme jejich principiální řešení prostřendictvím ERGM. Dále se zabýváme metateoretickými předpoklady ERGM a jejich zasazením do širšího kontextu sociálněvědního výzkumu. Poté představujeme tři typy vztahových mechanismů (endogenní, individuální a dyadické), které jsou operacionalizovány jako specifické konfigurace, jejichž působení je ilustrováno na empirickém příkladu expertní informační sítě. Po deskriptivní analýze aplikaci ERGM dělíme do tří hlavních kroků: simulace, odhad a posouzení odhadu. Uvádíme přitom podrobný výklad vývoje modelu a jeho výsledků spolu s doporučeními pro specifikaci modelu a řešení problémů se selháním konvergence. Důležitám zjištěním je, že jedním z prediktorů výměny expertních informací je ideologická homofilie, která snižuje potenciál expertů hledat kompromisní řešení. V závěru je reflektováno využití ERGM pro složitější typy síťových dat, jako jsou bipartitní a multiplexní sítě nebo vážená a longitudinální data.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.