Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku

Autoři

ŠEDOVÁ Jindřiška DVOŘÁKOVÁ Petra HAMPL Filip

Rok publikování 2022
Druh Učebnice
Citace
Popis Publikace je zaměřena na procvičení vybraných oblastí práva. Věnuje se veřejnému i soukromému právu v souladu s potřebami neprávnických oborů. Je určena pro práci na seminářích, tedy doplňuje přednášky o praktický rozměr formou řešení zadaných úkolů, nicméně stručně jsou připomenuty i základní právní instituty a vztahy. Kromě základních úkolů publikace nabízí i doplňující úkoly pro zvídavé studenty, kteří si mohou formou samostudia rozšířit znalosti v dané oblasti. Pro práci na úkolech jsou podpůrně využívány právní databázové systémy (např. ASPI) či veřejně dostupné rejstříky veřejné správy. Publikace je určena nejen studentům neprávnických oborů, ale i široké veřejnosti, která ji může využít k prohloubení svého právního povědomí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.