Softwarová aplikace pro bankrotní modely

Logo poskytovatele
Autoři

HLADKÁ Marie NĚMEC Daniel PEJCAL Jakub VALOUCH Petr HYÁNEK Vladimír DVOŘÁK Dominik

Rok publikování 2020
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Empiricky ověřený software pro včasné varování před pravděpodobným úpadkem či finanční tísní neziskové organizace. Software je založen na výsledcích ekonometrických modelů, konkrétně tzv. logit modelů, které byly sestaveny a odhadnuty s využitím finančních a nefinančních ukazatelů 777 veřejně prospěšných organizací působících v sektoru sociálních služeb za období let 2014 až 2017. Dále potom 483 základních organizačních jednotek organizace Junák – český skaut, z. s., kdy dostupná data zahrnovala období let 2008 až 2018. V případě predikčních modelů finanční zranitelnosti (bankrotních modelů) pro veřejně prospěšné organizace byla testována paleta 49 ukazatelů finanční zranitelnosti. Na základě podrobné analýzy vzájemné propojenosti více než 250 dostupných statických i dynamických finančních a nefinančních ukazatelů bylo ve výsledku otestováno celkem 53 těchto ukazatelů v rámci formulovaných ekonometrických modelů. Pro případ vzájemně prospěšných organizací byla ve výsledku testována paleta 30 závislých proměnných a k nim odpovídajících 51 proměnných nezávislých Ratingy finanční zranitelnosti (klasifikace známkou na škále A (nejlepší) až F (nejhorší)) jsou založeny na predikovaných pravděpodobnostech vycházejících z odhadnutých modelů. Ratingy A a B jsou založeny na vysokých hodnotách tzv. true positive rate, tedy tak, aby s co největší pravděpodobností organizace spadající do této kategorie byly v následujícím roce skutečně finančně zdravé (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak velmi nízká).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.